Fagudvalget vedr. øvre gastrointestinale sygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Peter Mikael Bytzer
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Søren Schou Olesen
Professor, overlæge
Region Nordjylland
Marek Stawowy
Overlæge
Region Midtjylland
Troels Havelund
Overlæge
Region Syddanmark
Troels Bank
Overlæge
Region Sjælland
Inger Bak Andersen
Overlæge
Region Hovedstaden
Ingen udpegning p.t. Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Peter Haastrup
Læge, ph.d., lektor
Dansk Selskab for Almen Medicin
Kan ikke udpege Dansk Pædiatrisk Selskab
Udpegning afventer Dansk Sygepleje Selskab
Bente Buus Nielsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk