Fagudvalget vedr. øvre gastrointestinale sygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende øvre gastroentestinale sygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
Peter Mikael Bytzer
Professor, overlæge, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Søren Schou Olesen
Overlæge, ph.d.
    Region Nordjylland
         
Klaus Krogh
Professor, overlæge
    Region Midtjylland
         
Troels Havelund
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Troels Bank
Overlæge
    Region Sjælland
         
Inger Bak Andersen
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Bente Buus Nielsen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Jesper Sonne
Overlæge, dr. med.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Dorte Jarbøl
Professor, ph.d., praktiserende læge
    Dansk Selskab for Almen Medicin
         
Ny udpegning i gang     Dansk Pædiatrisk Selskab  

Medicinrådets sekretariat

Akademisk medarbejder
Kathrine Juelsgaard Kenting
KJK@medicinraadet.dk