Fagudvalget vedr. øvre gastroentestinale sygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende øvre gastroentestinale sygdomme

Når alle fagudvalgsmedlemmer er udpeget, vil de blive offentliggjort på denne side. 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk