Fagudvalget vedr. neuroendokrine tumorer

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende neuroendokrine tumorer

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Lene Weber Vestermark
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Charlotte Henneberg Holmboe
Overlæge
Region Nordjylland
Henning Grønbæk
Overlæge
Region Midtjylland
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Benedicte Vibjerg Wilson
Ledende overlæge
Region Hovedstaden
Johannes Eis
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Annette Friberg
Områdechef, farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Torben Laursen
Overlæge, lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Peter Oturai
Overlæge
Dansk Endokrinologisk Selskab

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator
aon@medicinraadet.dk