Fagudvalget vedr. neuroendokrine tumorer

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende neuroendokrine tumorer 

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 
Lene Weber Vestermark
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Charlotte Henneberg Holmboe
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Henning Grønbæk
Overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell
Professor, dr. med., overlæge
    Region Syddanmark
         
Har ikke specialet     Region Sjælland
         
Benedicte Vibjerg Wilson
Ledende overlæge
    Region Hovedstaden
         
Udpegning i gang     Danske Patienter
         
Annette Friberg
Områdechef, farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Torben Laursen
Overlæge, lektor, dr.med., ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Peter Oturai
Overlæge
    Dansk Endokrinologisk Selskab

Medicinrådets sekretariat

Akademisk medarbejder
Kathrine Juelsgaard Kenting
KJK@medicinraadet.dk