Fagudvalget vedr. modermærkekræft og non-melanom hudkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende modermærkekræft og non-melanom hudkræft 

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 

Marco Donia
Læge, ph.d.

I perioden april til juli 2019 varetog overlæge Lars Bastholt formandsposten for Marco Donia.

    Indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi samt udpeget som medlem af Region Hovedstaden.
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Adam Andrzej Luczak
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Trine Heide Øllegaard
Afdelingslæge
    Region Midtjylland
         
Lars Bastholt
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Har ikke specialet     Region Sjælland
         
Lene Ottesen
Patient/patientrepræsentant

    Danske Patienter
       
Sanne Wiingreen
Patient/patientrepræsentant

    Danske Patienter
         
Deltager ikke.
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jakob Henriksen
1. reservelæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Mathilde Skaarup Larsen
Overlæge
    Dansk Patologiselskab (DPAS)
         
Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Klinisk forskningslektor, overlæge, dr. med.
    Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi (DSPR) og Dansk Melanom Gruppe (DMG).
         
Pernille Lassen
Afdelingslæge, Ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)  

Medicinrådets sekretariat

Akademisk medarbejder
Kathrine Juelsgaard Kenting
KJK@medicinraadet.dk