Fagudvalget vedr. kræft i æggestokkene og livmoderkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene og livmoderkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (7) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Trine Jakobi Nøttrup
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Anya Eidhammer
Ledende overlæge
Region Nordjylland
Jacob Christian Lindegaard
Overlæge
Region Midtjylland
Trine Lembrecht Jørgensen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Dejan Labudovic
Afdelingslæge
Region Sjælland
Kristine Madsen
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Henrik Kjer
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Birthe Lemley
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Dorte Blou
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Henrik Horwitz
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Deltager ikke Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Trine Zeeberg Iversen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Udpegning i gang Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk