Fagudvalget vedr. inflammatoriske lidelser i næse-hals regionen

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommisorium for fagudvalget vedr. inflammatoriske lidelser i næse-hals region

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Lone Winther
Specialeansvarlig overlæge, dr.med
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Karin Dahl Assing
Overlæge
Region Nordjylland
Johannes Martin Schmid
Overlæge
Region Midtjylland
Hanne Madsen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Udpegning i gang Region Sjælland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Hovedstaden
Kristian Bruun Petersen
Konstitueret overlæge
Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- & Halsregionen
Kan ikke udpege Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Camilla Sofie Jørgensen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kan ikke udpege Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk

Udpegningsprocessen

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 2. juli 2019. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 9. juli 2019. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 9. juli 2019 - 25. maj 2020. 

Nedsættelse af fagudvalget blev sat i bero fra juli 2019 og frem til maj 2020.

Kommissorium udarbejdes
Behandlet 9. juli 2019 - 25. maj 2020. 

Nedsættelse af fagudvalget blev sat i bero fra juli 2019 og frem til maj 2020.

Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 25. maj 2020. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 17. juni 2020. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Påbegyndt 22. juni 2020. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
Påbegyndt 22. juni 2020. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt