Fagudvalget vedr. inflammatoriske lidelser i næse-hals regionen

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommisorium for fagudvalget vedr. inflammatoriske lidelser i næse-hals region

Medicinrådet er igang med at nedsætte et nyt fagudvalg. Du kan følge med i udpegningsprocessen for fagudvalget nedenfor. 

Når fagudvalget er udpeget, vil alle medlemmer fremgå af denne side.

Igangværende vurderinger (1)

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 17. juni 2020

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 2. juli 2019. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 9. juli 2019. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 9. juli 2019 - 25. maj 2020. 

Nedsættelse af fagudvalget blev sat i bero fra juli 2019 og frem til maj 2020.

Kommissorium udarbejdes
Behandlet 9. juli 2019 - 25. maj 2020. 

Nedsættelse af fagudvalget blev sat i bero fra juli 2019 og frem til maj 2020.

Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 25. maj 2020. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 17. juni 2020. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Påbegyndt 22. juni 2020. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk