Fagudvalget vedr. inflammatoriske lidelser i hoved-hals regionen

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

Medicinrådet er igang med at nedsætte et nyt fagudvalg. Du kan følge med i udpegningsprocessen for fagudvalget nedenfor. 

Når fagudvalget er udpeget, vil alle medlemmer fremgå af denne side.

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 5. maj 2020

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 2. juli 2019. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 9. juli 2019. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Påbegyndt 9. juli 2019. 

Nedsættelse af fagudvalget blev sat i bero fra juli 2019 og frem til maj 2020.

Kommissorium udarbejdes
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt

Medicinrådets sekretariat

Kathrine Juelsgaard Kenting
Akademisk fuldmægtig
kjk@medicinraadet.dk