Hvilende fagudvalg

Mere end 40 fagudvalg nedsat af RADS (Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin) er fulgt med til Medicinrådet. Disse fagudvalg kan aktiveres, når der kommer ansøgninger om nye lægemidler/nye indikationer, eller der skal udarbejdes en behandlingsvejledning på et terapiområde.

Fagudvalg under RADS opdelt efter sygdomsområder

Her ses en liste over fagudvalg fra RADS. Informationer om RADS-fagudvalgenes sammensætning og kommissorier kan ses på denne side: www.rads.dk/fagudvalg

 • ADHD
 • Akromegali (revurdering)
 • Antibiotika
 • Antistof (immunoglobuliner)
 • Astma hos børn
 • Behandling af metastaser (SRE)
 • Biologiske lægemidler – gastroenterologi
 • Bipolar lidelse
 • Blodkræft (kronisk lymfatisk leukæmi – CLL)
 • Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi – CML)
 • Blodkræft (essentiel trombocytose (ET) og polycythæmia vera (PV))
 • Blodpropforebyggende behandling (antitrombotisk behandling)
 • Blodpropper ved knæ- og hoftekirurgi (tromboseprofylakse ved ortopædkirurgi)
 • Blødersygdom (hæmofili)
 • Brystkræft[1]
 • Forhøjet blodtryk i lungearterier (pulmonal arteriel hypertension)
 • Forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi)
 • Gigtsygdomme (tidligere 2. generations immunmodulerende lægemidler)
 • Hiv/aids
 • Igangsættelse af fødsler
 • Knoglemarvskræft (myelomatose)
 • KOL
 • Kronisk nældefeber (urtikaria)
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • Lungekræft (ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)
 • Medicinsk behandling af prostatakræft (mCRPC)[2]
 • Modermærkekræft (metastaserende malignt melanom)
 • Multipel sklerose[3]
 • Neuroendokrine tumorer (kræft i kirtelceller)
 • Nyrekræft (metastaserende nyrekræft)
 • Organtransplantation
 • Psoriasis og psoriasis med ledgener (tidligere psoriasis artropati)
 • Psykotiske tilstande
 • Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)
 • Svamp (systemiske antimykotika)
 • Svedkirtelbetændelse (hidrosadenitis)
 • Svær astma
 • Tyk- og endetarmskræft (kolorektalkræft)
 • Unipolar depression hos voksne
 • Væksthormon
 • Øjensygdomme

[1] Brystkræft – anti-HER2 og Brystkræft – aromatasehæmmere er lagt sammen til ét fagudvalg: Brystkræft

[2] Metastaserende kastrationsresistent prostatakræft, Endokrin behandling af prostatakræft og Medicinsk behandling af prostatakræft er lagt sammen til ét fagudvalg: Medicinsk behandling af prostatakræft (mCRPC)

[3] Multipel sklerose – sygdomsmodificerende behandling og Multipel sklerose – symptomlindrende behandling er lagt sammen til ét fagudvalg: Multipel sklerose