Fagudvalget vedr. hiv/aids

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende hiv/aids

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 
         
Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, klinisk lektor
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Selskab for Infektionsmedicin
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Christian Wejse
Afdelingslæge, lektor, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Olav Ditlevsen Larsen
Overlæge, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Toke Barfod
Overlæge, uddannelsesansvarlig, lektor
    Region Sjælland
         
Jan Gerstoft
Professor, overlæge, dr.med.
    Region Hovedstaden
         
Marianne Kjettrup-Jensen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Bjarne Ørskov Lindhardt
Ledende overlæge, klinisk lektor
    Udpeget af formanden  
         
Paul W. Thomsen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
       
Michael Alexander Eckmann
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk