Fagudvalget vedr. hiv/aids

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hiv/aids

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (6)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, klinisk lektor
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Michael Dalager-Pedersen
Ledende overlæge, klinisk lektor
Region Nordjylland
Christian Wejse
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Olav Ditlevsen Larsen
Overlæge
Region Syddanmark
Lothar Wiese
Specialeansvarlig overlæge
Region Sjælland
Jan Gerstoft
Professor, speciallæge
Region Hovedstaden
Marianne Kjettrup-Jensen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Samuel Azuz
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakolog
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Paul W. Thomsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Bjarne Ørskov Lindhardt
Ledende overlæge, klinisk lektor
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk