Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. hiv/aids

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hiv/aids

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (6)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, klinisk lektor
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Michael Dalager-Pedersen
Ledende overlæge, klinisk lektor
Region Nordjylland
Udpegning sat i bero Region Midtjylland
Udpegning i gang Region Syddanmark
Lothar Wiese
Specialeansvarlig overlæge
Region Sjælland
Jan Gerstoft
Professor, speciallæge
Region Hovedstaden
Marianne Kjettrup-Jensen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Samuel Azuz
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakolog
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Paul W. Thomsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Martin Carlsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Bjarne Ørskov Lindhardt
Ledende overlæge, klinisk lektor
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk