Fagudvalget vedr. cerebral parese

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende cerebral parese

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Charlotte Reinhardt Pedersen
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Hans Christian Laugaard-Jacobsen
Ledende overlæge
    Region Nordjylland
         
Gija Rackauskaite
Overlæge
    Region Midtjylland
         
Niels Illum
Specialeansvarlig overlæge
    Region Syddanmark
         
Anne Lisbeth Hoffmann
Overlæge
    Region Sjælland
         
Bente Hansen
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Kan ikke udpege     Danske Patienter
         
Udpegning i gang
    Dansk Børneortopædisk Selskab
         
Derek John Curtis
Fysioterapeut, post.doc.
    Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi
         
Louise Bolvig Laursen
Koordinerende ergoterapeut
    Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge
         

 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen 
apn@medicinraadet.dk