Fagudvalget vedr. blødersygdom

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende blødersygdom

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 
         
Eva Funding
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden
         

Navn

 

 

Udpeget af

 
         
Har ikke specialet     Region Nordjylland
         
Anne-Mette Hvas
Professor, overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Lone Hvitfeldt Poulsen
Overlæge
    Region Midtjylland  
         
Jesper Farup Revsholm
Afdelingslæge
    Region Syddanmark
         
Rune Larsen
Overlæge
    Region Sjælland
       
Morten Rix Hansen
Læge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Jennifer A.F. Andresen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
       
Marianne Hutchings Hoffmann
Overlæge, ph.d.
    Dansk Pædiatrisk Selskab
       
Deltager ikke     Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
       
Peter Kampmann
Overlæge, lægefaglig teamleder
    Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
       
To patienter/patientrepræsentanter     Danske Patienter
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk