Fagudvalget vedr. blødersygdom

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende blødersygdom

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (12)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Eva Funding
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Udpegning i gang Region Midtjylland
Lone Hvitfelt Poulsen
Overlæge
Region Midtjylland
Har ikke specialet Region Syddanmark
Rune Larsen
Overlæge
Region Sjælland
Morten Rix Hansen
Læge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Jennifer A. F. Andresen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Deltager ikke Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Marianne Hoffmann
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Deltager ikke Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Nina Voldby
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Christian Krog Madsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk