Fagudvalget vedr. biosimilære lægemidler i dermatologien, gastroenterologien og reumatologien

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende biosimilære lægemidler i dermatologien, gastroenterologien og reumatologien

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Udpeget af

 
Ulrik Tarp
Overlæge, ph.d.
    Medicinrådet
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Besættes senere

    Medicinrådet
         
Jens Kjeldsen
Overlæge, professor, ph.d.
    Medicinrådet
         
Annemarie Lyng Svensson
Overlæge, ph.d.
    Medicinrådet
         
Besættes senere     Medicinrådet  
         
Jan Fallingborg
Ledende overlæge, dr. med. 
    Medicinrådet
         

Andreas Hvirgel Moesgaard Jensen
Patient/patientrepræsentant

    Medicinrådet
         
Charlotte Nielsen
Patient/patientrepræsentant

    Medicinrådet  
         
To patienter/patientrepræsentanter     Medicinrådet  
         
Per Damkier
Professor, overlæge, ph.d.
    Medicinrådet
         
Besættes senere     Medicinrådet
         

Medicinrådets sekretariat

Akademisk medarbejder
Kathrine Juelsgaard Kenting
KJK@medicinraadet.dk