Fagudvalget vedr. biosimilære lægemidler

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende biosimilære lægemidler i dermatologien, gastroenterologien og reumatologien

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Ulrik Tarp
Overlæge
Medicinrådet

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jens Kjeldsen
Professor, overlæge
Medicinrådet
Annemarie Lyng Svensson
Overlæge
Medicinrådet
Jan Fallingborg
Ledende overlæge
Medicinrådet
Andreas Hvirgel Moesgaard Jensen
Patient/patientrepræsentant
Medicinrådet
Teitur Vagadal
Patient/patientrepræsentant
Medicinrådet
To patienter/patientrepræsentanter Medicinrådet
Per Damkier
Professor, overlæge
Medicinrådet

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk