Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Jesper Kjærgaard
Overlæge
Indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase samt udpeget som medlem af Region Hovedstaden.

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jens Andersen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Maja Hellfritzsch Poulsen (næstformand)
Læge
Region Midtjylland og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Udpegning sat i bero Region Syddanmark
Anh Ngo
Overlæge
Region Sjælland
Morten Schnack Rasmussen
Overlæge
Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Thomas Kümler
Overlæge
Dansk Cardiologisk Selskab
Udpegning sat i bero Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Eva Leinøe
Overlæge
Dansk Hæmatologisk Selskab
Søren Risom Kristensen
Professor, overlæge, dr.med.
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Jane Dilling Møller
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Merete Schmiegelow
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk