Fagudvalget vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Jesper Kjærgaard
Overlæge
Indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Trombose og Hæmatose samt udpeget som medlem af Region Hovedstaden.

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Anders Krog Vistisen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Midtjylland
Lennart Friis-Hansen
Overlæge
Region Syddanmark
Jytte Jensen
Overlæge
Region Sjælland
Christina Ruhlmann
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Maja Hellfritzsch Poulsen
1. reservelæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Eva Leinøe
Overlæge
Dansk Hæmatologisk Selskab
Dorte Gijsbrechts Husum
Overlæge
Dansk Cardiologisk Selskab
Anne-Mette Hvas
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Morten Schnack Rasmussen
Overlæge
Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Udpegning afventer Dansk Sygepleje Selskab
Merete Schmiegelow
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lennart Jønsson
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk