Fagudvalget vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Igangværende vurderinger (2)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

Navn Indstillet af
Jesper Kjærgaard
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Anders Krog Vistisen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Midtjylland
Lennart Friis-Hansen
Overlæge
Region Syddanmark
Jytte Jensen
Overlæge
Region Sjælland
Jesper Kjærgaard
Overlæge
Region Hovedstaden
Lennart Jønsson
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Merete Schmiegelow
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Christina Ruhlmann
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Maja Hellfritzsch Poulsen
1. reservelæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Eva Leinø
Overlæge
Dansk Hæmatologisk Selskab
Dorte Gijsbrechts Husum
Overlæge
Dansk Cardiologisk Selskab
Anne-Mette Hvas
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Morten Schanck Rasmussen
Overlæge
Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk