Fagudvalget vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Når alle fagudvalgsmedlemmer er udpeget, vil de blive offentliggjort på denne side. 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk