Fagudvalget vedr. behandling med immunoglobuliner

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende behandling med immunoglobuliner

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Thomas Harbo
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege     Region Nordjylland
         
Carsten Schade Larsen
Overlæge, klinisk lektor
    Region Midtjylland
         
Klas Raaschou Jensen
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Morten Møller
Overlæge
    Region Sjælland
         
Tina Dysgaard Jeppesen
Afdelingslæge
    Region Hovedstaden
         
En patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Susanne Weng Rømer
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Lisa Bürgel Pedersen
Speciallæge i klinisk farmakologi
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Søren Hein Sindrup
Professor, dr.med.
    Dansk Neurologisk Selskab
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Dansk Hæmatologisk Selskab
         
Thyge Lynghøj Nielsen
Ledende overlæge
    Dansk Selskab for Infektionsmedicin
         
Birgitte Smith
Overlæge
    Dansk Pædiatrisk Selskab
         

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk