Fagudvalget vedr. behandling med immunoglobiner

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: [Link til kommissorie indsættes]

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Igangværende vurderinger (1)

Formand

Fagudvalgsmedlemmer

Medicinrådets sekretariat