Fagudvalget vedr. arveligt angioødem

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium fagudvalget vedrørende arveligt angioødem

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Rikke Elkjær Andersen
Reservelæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege     Region Nordjylland
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Midtjylland
         
Shailajah Kamaleswaran
Speciallæge
    Region Syddanmark
         
Har ikke specialet     Region Sjælland
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Hovedstaden
         
Henrik Balle Boysen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Jørn Schultz-Boysen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         

 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk