Fagudvalget vedr. antibiotika

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for fagudvalget vedrørende antibiotika fra RADS

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1) Igangværende vurderinger (3)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 3, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Nyudpegning i gang Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Michael Dalager-Pedersen
Ledende overlæge, klinisk lektor
Region Nordjylland
Udpegning i gang Region Midtjylland
Janne Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Christian Thomas Brandt
Overlæge, forskningslektor
Region Sjælland
Jenny Dahl Knudsen
Ledende overlæge
Region Hovedstaden
Jonas Bredtoft Boel
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Mikala Wang
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Niels Frimodt-Møller
Professor, klinikchef, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Rikke Krogh-Madsen
Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Rune Munck Aabenhus
Lektor, ph.d.
Dansk Selskab for Almen Medicin
Jens Georg Hansen
Speciallæge i almen medicin, ekstern lektor
Dansk Selskab for Almen Medicin
Svend Ellermann-Eriksen
Ledende overlæge
Inviteret af formanden
Therese Ovesen
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Jesper Thaarup
Overlæge
Inviteret af formanden
Lars Bjerrum
Professor, læge
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk