To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har den 19. juni 2019 behandlet anbefalinger vedrørende Durvalumab (Imfinzi) og Emicizumab (Hemlibra)

19. juni 2019:

Medicinrådet har på rådsmødet den 19. juni 2019 færdigbehandlet følgende anbefalinger:

Durvalumab (Imfinzi) som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft stadie III

  • Medicinrådet anbefaler durvalumab som mulig standardbehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft i stadie III og PD-L1-ekspression ≥ 25 %, der har modtaget kurativt intenderet kemoradioterapi.
  • Medicinrådet anbefaler ikke durvalumab som mulig standardbehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft i stadie III og PD-L1-ekspression ≥ 1 % og < 25 %, der har modtaget kurativt intenderet kemoradioterapi.
    Se anbefalingen her

 

Emicizumab (Hemlibra) som mulig standardbehandling til hæmofili A

  • Medicinrådet anbefaler ikke emicizumab som mulig standardbehandling til svær hæmofili A. Emicizumab tilfører ikke nogen klinisk merværdi hos den generelle patientpopulation og har betydelige meromkostninger sammenlignet med faktor VIII-præparater.
    Se anbefalingen her