To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har den 15. marts 2018 behandlet anbefalinger vedrørende brodalumab (Kyntheum) og guselkumab (Tremfya)

15. marts 2018:

Den 15. marts 2018 behandlede Medicinrådet anbefalinger vedrørende følgende lægemidler:

Anbefalingerne er udsendt til regionerne. Anbefalingerne og baggrund for anbefalingerne kan findes her: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer

Rådet drøftede også en anbefaling vedrørende lenalidomid (Revlimid) som vedligeholdelsesbehandling som mulig standardbehandling til knoglemarvskræft (myelomatose). Anbefalingen skal drøftes yderligere og blev derfor ikke godkendt.