Medicinrådet godkender ny behandlingsvejledning for kronisk leddegigt

Den 13. september 2018 har Medicinrådet godkendt en ny behandlingsvejledning for kronisk leddegigt

Behandlingsvejledningen er Medicinrådets anbefaling til regionerne vedrørende valg af biologiske/targeterede syntetiske lægemidler til kronisk leddegigt.

Behandlingsvejledningen kan findes her

Rådet godkendte også et udvidet sammenligningsgrundlag, som danner grundlag for et efterfølgende udbud. Efter udbuddet udarbejder Medicinrådet en lægemiddelrekommandation.