Fire nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har udsendt fire nye anbefalinger til regionerne. Tre lægemidler anbefales som mulig standardbehandling, mens ét lægemiddel ikke anbefales som mulig standardbehandling

20. februar 2019:

Medicinrådet har på rådsmødet den 20. februar 2019 udsendt fire nye anbefalinger til regionerne:

Medicinrådet anbefaler abemaciclib (Verzenio) som mulig standardbehandling til følgende populationer:

  • Førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft i kombination med aromatasehæmmer
  • Andenlinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft i kombination med fulvestrant


Medicinrådet anbefaler doravirin (Pifeltro) som enkeltstof i kombination med to antiretrovirale midler af klassen nukleosid- eller nukleotid-revers-transkriptasehæmmere som mulig standardbehandling til patienter med hiv-1-infektion, der ikke har aktuel eller tidligere påvist resistens overfor klassen non-nukleosid-revers-transkriptasehæmmere.

Medicinrådet anbefaler doravirin som kombinationstablet (doravirin/lamivudin/tenofovir disoproxil) (Delstrigo) som mulig standardbehandling til patienter med hiv-1-infektion, der ikke har aktuel eller tidligere påvist resistens overfor klassen non-nukleosid-revers-transkriptasehæmmere og nukleosid- eller nukleotid-revers-transkriptasehæmmerne lamivudin og tenofovir disoproxil.


Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med binimetinib (Braftovi i kombination med Mektovi) som mulig standardbehandling til patienter uden hjernemetastaser med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation, som er kandidater til førstelinjebehandling med en BRAF-MEK-hæmmer.

Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med binimetinib som mulig standardbehandling til patienter uden hjernemetastaser med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation, som er kandidater til andenlinjebehandling med en BRAF-MEK-hæmmer.


Medicinrådet anbefaler ikke tisagenlecleucel (Kymriah) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom efter flere systemiske behandlinger.

 

Se også Baggrund for anbefalingerne, som findes her under det pågældende sygdomsområde