To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har den 24. april 2018 behandlet anbefalinger vedrørende atezolizumab (Tecentriq) og tocilizumab (RoActemra)

24. april 2018:
På rådsmødet den 24. april 2018 behandlede Medicinrådet anbefalinger vedrørende følgende lægemidler:

Anbefalingerne er udsendt til regionerne. Anbefalingerne og baggrund for anbefalingerne kan findes her: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer

Anbefalinger vedrørende lenalidomid (Revlimid) til knoglemarvskræft og ocrelizumab (Ocrevus) til PPMS multipel sklerose var også på dagsordenen for rådsmødet, men blev ikke færdigbehandlede.