Gå til hovedindholdet

Upadacitinib (Rinvoq)

Status: Igangværende

Ansøger: AbbVie
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme
Specifik sygdom:  Aksial spondylartrit Rygsøjlegigt
Anvendelse:  Aksial spondylartrit – ankyloserende spondylitis
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 26. april 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
30. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
30. december 2020 - 26. april 2021. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
16. august 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.