Gå til hovedindholdet

Tralokinumab (Adtralza)

Status: Igangværende

Ansøger: Egen drift
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Voksne med moderat til svær atopisk dermatitis, som er kandidater til systemisk terapi
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 30. september 2021

Medicinrådet har på rådsmødet den 29. september 2021 besluttet at tage sagen op af egen drift.

Status for Medicinrådets vurdering

Opstart af vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
29. september 2021. 

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til Amgros

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen