Ropeginterferon-alfa-2b (Besremi)

Status: Clock-Stop

Ansøger: AOP Orphan Pharmaceuticals Sweden AB
ATC-kode: L03AB15
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Polycytæmi vera
Anvendelse:  Polycytæmia vera
Fagudvalg:  Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
Sidst opdateret: 18. maj 2022

Medicinrådet har besluttet, at der er clock-stop i sagen fra den 19. maj 2022, fordi firmaet ønsker længere tid til prissættelse.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 31. august 2022

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 16. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 16. december 2020 - 21. december 2021. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 29. marts 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 29. marts - 18. maj 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 6. maj 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 14. maj 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 29. marts 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 18. maj 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Clock-Stop 19. maj 2022

Ansøger har anmodet om clock-stop fra den 19. maj 2022, da de ønsker længere tid til processen for prissættelse.

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.