Romosozumab (Evenity)

Status: Igangværende

Ansøger: UCB Nordic
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Arvelig X-bundet fosfatmangel X-bundet hypofosfatæmi
Anvendelse:  Svær osteoporose hos postmenopausale kvinder med høj risiko for fraktur
Fagudvalg:  Sjældne knoglemetaboliske sygdomme
Sidst opdateret: 2. september 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 23. september 2020

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 2. december 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 2. december 2019 - 13. marts 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 15. maj 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 15. maj - 26. august 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 14. august - 2. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 26. august - 2. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 15. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 26. august 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.