Polatuzumab vedotin (Polivy) i kombination med bendamustin og rituximab

Status: Igangværende

Ansøger: Roche A/S
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Diffust storcellet B-cellelymfom
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 9. december 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 27. januar 2020

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 26. juni 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 26. juni - 13. december 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 2. marts 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 2. marts - 9. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 27. november - 16. december 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 2. marts - 9. december 2020. 

Der har været clock-stop fra den 3. september til den 9. december 2020.

Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 9. december 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.