Pembrolizumab (Keytruda) (genvurdering)

Status: Igangværende

Ansøger: MSD Danmark ApS
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 1 %
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 26. august 2020

Medicinrådet har på baggrund af nye data genoptaget sagen den 23. januar 2020.

Se Medicinrådets 1. behandling af pembrolizumab til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft, som blev afsluttet 10. april 2019.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Behandlet 23. januar 2020. 
Medicinrådet har godkendt protokol

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 22. april 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 22. april - 26. august 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 14. august - 3. september 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 22. april 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 26. august 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.