Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med platinbaseret kemoterapi (genvurdering)

Status: Igangværende

Ansøger: MSD Danmark
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Planocellulær ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 18. december 2020

Medicinrådet foretager på baggrund af nye data en revurdering af pembrolizumab (Keytruda) i komb. m. platinbaseret kemoterapi til planocellulær ikke-småcellet lungekræft.

Se Medicinrådets 1. behandling af pembrolizumab i kombination med kemoterapi til planocellulær ikke-småcellet lungekræft, som blev afsluttet den 28. august 2019.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 7. maj 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 7. maj - 4. august 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 20. august 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 21. august - 9. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Påbegyndt 27. november 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 16. december 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 21. august 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 9. december 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.