Patisiran (Onpattro)

Status: Igangværende

Ansøger: Alnylam Sweden AB
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Amyloidose
Anvendelse:  Arvelig transthyretin-medieret amyloidose (hATTR)
Fagudvalg:  Transthyretin amyloidose
Sidst opdateret: 31. august 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 23. september 2020

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 4. juni 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 4. juni 2019 - 28. januar 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 1. april 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 1. april - 22. juni 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 5. - 25. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 22. juni 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 1. april 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 22. juni 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.