Osilodrostat (Isturisa)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Recordati AB
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Cushings syndrom
Anvendelse:  Behandling af endogen Cushings syndrom hos voksne
Fagudvalg:  Hypofyse- og binyresygdomme
Sidst opdateret: 12. maj 2022

Medicinrådet har den 11. maj 2022 indført et clock-stop, da der ønskes flere data fra ansøger.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
22. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
22. december 2020 - 13. juli 2021. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
21. april 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 21. april 2022.  Clock-Stop 11. maj 2022

Medicinrådet har indført et clock-stop, da der ønskes flere data fra ansøger.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 21. april 2022.  Clock-Stop 11. maj 2022
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.