Neratinib (Nerlynx)

Status: Igangværende

Ansøger: Pierre Fabre Pharma
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  Brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 5. januar 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 12. december 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 12. december 2019 - 3. april 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 8. september 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 8. september - 21. oktober 2020. 

Der har været clock-stop fra den 17. til den 23. september 2020.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 9. - 29. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 29. oktober - 15. december 2020. 

Der har været clock-stop fra den 29. oktober til den 15. december 2020, da ansøger har fremsendt nye data.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 8. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 21. oktober 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.