Lorlatinib (Lorviqua) til ikke-småcellet lungekræft (ALK-positiv) (genvurdering)

Status: Igangværende

Ansøger: Pfizer
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 13. november 2020

Medicinrådet revurderer Lorlatinib på baggrund af supplerende data fra ansøger og en ny prisforhandling med Amgros.

Se Medicinrådets 1. behandling af lorlatinib til uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, som blev afsluttet den 22. juni 2020.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 12. november 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering