Liposomal bupivacaine (Exparel) - Akutte post-operative smerter

Status: Igangværende

Ansøger: Pacira BioSciences Inc.
Sygdomsområde:  Smertetilstande
Specifik sygdom:  Akutte post-operative smerter
Anvendelse:  Akutte post-operative smerter
Fagudvalg:  Anæstesi
Sidst opdateret: 6. juli 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 3. juli 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Påbegyndt 3. juli 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Nedsættelse af fagudvalg
Påbegyndt 6. juli 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.