Inclisiran (Leqvio)

Status: Igangværende

Ansøger: Novartis
Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Forhøjede kolesteroler eller triglycerider i blodet Hyperlipidæmi
Anvendelse:  Voksne med primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi
Fagudvalg:  Lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)
Sidst opdateret: 30. september 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 27. oktober 2021.

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Denne proces er gældende fra januar 2021.

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
Behandlet 27. januar 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 21. maj 2021. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
Behandlet 23. september 2021. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
Behandlet 8. oktober 2021. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen