Idebenon (Raxone)

Status: Igangværende

Ansøger: Sag af egen drift
Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Lebers arvelige opticus-neuropati
Anvendelse:  Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON)
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 25. marts 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 28. april 2021

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Behandlet 10. april 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 3. april 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.