Gå til hovedindholdet

Givosiran (Givlaari)

Status: Igangværende

Ansøger: Alnylam Sweden AB
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Akut hepatisk porfyri
Anvendelse:  Akut hepatisk porfyri
Fagudvalg:  Porfyrisygdomme
Sidst opdateret: 20. juni 2022

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Endnu ikke fastlagt.

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
14. april 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
24. august 2021. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

OBS: Der har været clock-stop fra den 18. januar 2022 til den 20. juni 2022, da ansøger skulle fremsende nye data til deres ansøgning. 

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
Påbegyndt 24. august 2021. 

 

 

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen