Givosiran (Givlaari)

Status: Igangværende

Ansøger: Alnylam
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Akut hepatisk porfyri
Anvendelse:  Akut hepatisk porfyri
Fagudvalg:  Porfyrisygdomme
Sidst opdateret: 4. marts 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 7. februar 2020. 
Nedsættelse af fagudvalg
Behandlet 7. februar - 19. august 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 19. august 2020 - 22. januar 2021. 

Medicinrådets protokol for vurdering vedrørende givosiran til behandling af akut hepatisk porfyri - version 1.1 (ny version pr. 4. marts 2021)

Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 22. januar 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.