Fostamatinib (Tavlesse)

Status: Igangværende

Ansøger: Instituto Grifols S.A.
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Benign hæmatologi
Anvendelse:  Kronisk immuntrombocytopeni
Fagudvalg:  Benign hæmatologi
Sidst opdateret: 28. marts 2022

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
11. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
1. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
21. marts 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 21. marts 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 21. marts 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.