Gå til hovedindholdet

Filgotinib (Jyseleca)

Status: Indplaceres direkte i behandlingsvejledning

Ansøger: Galapagos
ATC-kode: L04AA45
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme
Fagudvalg:  Inflammatoriske tarmsygdomme
Sidst opdateret: 10. november 2022

Medicinrådet vurderer, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning. 

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. inflammatoriske tarmsygdomme.

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
28. maj 2021. 

Om vurderingen

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning

Medicinrådet har godkendt, at lægemidlet bliver vurderet som en del af arbejdet med opdateringen af Medicinrådets behandlingsvejledning. 

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget.

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.