Esketamin (Spravato)

Status: Igangværende

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
Sygdomsområde:  Psykiatriske lidelser
Specifik sygdom:  Depression
Anvendelse:  Moderat til svær depression (MDD) hos voksne med akut øget selvmordsrisiko
Fagudvalg:  Behandlingsresistent depression hos voksne
Sidst opdateret: 30. september 2022

Forventet dato for Medicinrådets vurdering: 14. december 2022 og anbefaling: 25. januar 2023.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
18. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
18. december 2020 - 17. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
22. september 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.