Enzalutamid (Xtandi) (revurdering)

Status: Igangværende

Ansøger: Astellas Pharma A/S
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Prostatakræft Prostatacancer
Anvendelse:  Ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)
Fagudvalg:  Kræft i blærehalskirtlen
Sidst opdateret: 16. april 2021

Medicinrådet foretager på baggrund af nye data en revurdering af enzalutamid til behandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft.

Se Medicinrådets tidligere behandling af enzalutamid, som blev afsluttet den 24. september 2019.

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Behandlet 20. juli 2020. 
Medicinrådet har modtaget en foreløbig ansøgning
Behandlet 17. september 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 18. september 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 26. februar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 26. februar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 16. april 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 26. februar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.