Entrectinib (Rozlytrek)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Roche
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft med NTRK-fusion
Anvendelse:  NTRK-fusion positive solide tumorer
Fagudvalg:  Tværgående kræftlægemidler
Sidst opdateret: 8. februar 2021

Ansøger har anmodet om clock-stop den 5. februar 2021, så processen kan synkroniseres med processen for entrectinib til ROS-1-lungekræft, som også behandles af Medicinrådet.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 30. marts 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 30. marts - 18. juni 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 3. november 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 3. november 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 15. januar 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 3. februar 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 3. november 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 27. januar 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Clock-Stop 8. februar 2021

Ansøger har anmodet om clock-stop den 5. februar 2021, så processen kan synkroniseres med processen for entrectinib til ROS-1-lungekræft, som også behandles af Medicinrådet.

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.