Dupilumab (Dupixent)

Status: Igangværende

Ansøger: Sanofi
Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Polypper ved kronisk næse-/bihulebetændelse Nasal polyposis med kronisk rhinosinuitis
Anvendelse:  Nasal polyposis med kronisk rhinosinuitis
Fagudvalg:  Inflammatoriske lidelser i næse-hals regionen
Sidst opdateret: 24. juni 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 19. juni 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Påbegyndt 19. juni 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.