Cemiplimab (Libtayo)

Status: Igangværende

Ansøger: Sanofi
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression > 50 %
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 14. september 2021

Medicinrådet vurderer, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning. Opdatering af en behandlingsvejledning skal som udgangspunkt ske inden for 16 uger.

OBS! Den foreløbige ansøgning er modtaget før den 1. januar 2021, men Rådet har besluttet at vurdere lægemidlet efter de nye metoder, som Medicinrådet tog i brug den 1. januar 2021.

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 16. november 2020. 

Beslutning om direkte indplacering

Aktivitet
Medicinrådet vurderer, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning.