C1-inhibitor (human) (Berinert) - revurdering

Status: Igangværende

Ansøger: CSL Behring
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Arveligt angioødem Hereditært angioødem
Anvendelse:  Forebyggende behandling af arveligt angioødem
Fagudvalg:  Arveligt angioødem
Sidst opdateret: 28. maj 2021

Medicinrådet foretager på baggrund af et nyt sammenligningsgrundlag en revurdering af subkutan c1-esteraseinhibitor til behandling af arveligt angioødem.

Se Medicinrådets tidligere behandling af C1-inhibitor, som blev afsluttet den 26. august 2020.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Om processen:
Ansøger vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 29. oktober 2020. Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger - Læs mere om 7-ugers processen her: Metoder - nye lægemidler og indikationsudvidelser

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 13. november 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 11. januar 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 19. maj 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 19. maj 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 19. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 7 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.