Budesonid (Jorveza)

Status: Igangværende

Ansøger: Vifor Pharma Nordiska AB
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Betændelse i spiserøret Eosinofil øsofagitis
Anvendelse:  Eosinofil øsofagitis hos voksne (over 18 år)
Fagudvalg:  Øvre gastrointestinale sygdomme
Sidst opdateret: 13. maj 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: endnu ikke fastlagt.

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 8. juli 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 8. juli - 18. december 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 7. maj 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 7. maj 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 7. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt den sundhedsøkonomiske model

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.