Budesonid (Jorveza)

Status: Igangværende

Ansøger: Vifor Pharma Nordiska AB
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Betændelse i spiserøret Eosinofil øsofagitis
Anvendelse:  Eosinofil øsofagitis hos voksne (over 18 år)
Fagudvalg:  Øvre gastrointestinale sygdomme
Sidst opdateret: 9. oktober 2020

Der var fagligt clock-stop fra den 23. september til den 9. oktober 2020.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 21. oktober 2020

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 8. juli 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 8. juli - 18. december 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 7. maj 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 7. maj - 9. oktober 2020. 

Der var fagligt clock-stop fra den 23. september til den 9. oktober 2020.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 30. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 9. oktober 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 7. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.