Betibeglogene autotemcel (Zynteglo)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Bluebird Bio
Sygdomsområde:  Hæmatologi Blodsygdomme
Specifik sygdom:  Benign hæmatologi
Anvendelse:  Beta-talassæmi
Fagudvalg:  Benign hæmatologi
Sidst opdateret: 24. juni 2021

Der er indført udvidet clock-stop fra den 23. juni 2021.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 1. juli 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 2. juli - 23. september 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 1. april 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 1. april 2021.  Clock-Stop 23. juni 2021

Der er udvidet clock-stop fra den 23. juni 2021.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 1. april 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.